Aanmelden Holy Cow Event 2020

Dierenarts en melkveehouder staan voor een grote uitdaging. De veehouderij ligt onder een vergrootglas. Markt en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan diergezondheid en dierwelzijn. Een nieuw partnerschap tussen boer en dierenarts kan hier effectief op inspelen. Dat bewijst het project Gezonde Partners.

Verbetering en verandering in het belang van de koe, de boer en de consument. Denk mee over de toekomst van de relatie boer - dierenarts, kom 4 maart naar Brummen! 

 

verplichte velden

 

Tijdsschema:
Inloop 13:00, aanvang 13:30
13:30 Essentie Gezonde Partners – doel symposium
13:45 Resultaten project
14:30 Externe spreker
15:00 Pauze
15:20 Spreker vanuit de sector
15:40 Discussie
17:00 Afsluiting met borrel

Datum: 4 maart 2020
Locatie: Bronckhorst Hoeve in Brummen